Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех

Партньори по проекта

Бенефициент 

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

Партньори по проекта

Асоциирани партньори

Споразумения за сътрудничество с браншови работодателски организации

Прочетено: 1322