Новини

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор “Строителство”?

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор “Строителство”?

| Прочетено: 118
 | 

На 16 ноември 2021 г., от 10:00 ч. се проведе онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор “Строителство”.

Уебинарът бе открит от Пламен Иванов – председател на КСБ Пловдив. В срещата участваха обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. Сред фирмите, които споделиха добри практики, са “Боради” ООД, “Анди БГ” ООД, “Авис Инженеринг” ЕООД, “Тирлин” АД и др. От страна на БСК участва д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.