Новини

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост“?

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост“?

| Прочетено: 189
 | 

На 18 ноември 2021 г., от 14:00 ч. се проведе онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост“.

Уебинарът бе открит от Даниела Петрова – изпълнителен директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/. В срещата участваха обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. От страна на БСК участва Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.