Новини

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор „Туризъм“?

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор „Туризъм“?

| Прочетено: 181
 | 

На 17 ноември 2021 г., от 09:00 ч. се проведе онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор „Туризъм“.

Уебинарът бе открит от Борис Гълъбов – зам.-председател на БТК. Водещи са  Десислава Алексова - главен асистент в Международно висше бизнес училище  – Ботевград и управител на „Креативо.ком” ЕООД и Стефан Карапанчев - управляващ партньор, създава ТravelLine Bulgaria. В срещата ще участват обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. Сред фирмите, които ще споделят добри практики, са “Новиз” АД, хотел “България” и др. От страна на БСК участва Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.