Пресконференция - 30 ноември 2021

Предизвикателството: Застаряване на работната сила. Как отделните поколения да работят по-добре заедно?

За проекта

Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа

Бенефициент

Бенефициент по Проекта е
Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес.
Проектът се изпълнява в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България и браншови работодателски организации.

Вдъхновени от опита: По-дълго заедно - път към успех

Пресконференция - 30 ноември 2021

Пресконференция на тема
"Предизвикателството: Застаряване на работната сила. Как отделните поколения да работят по-добре заедно?"

Ще бъдат представени

  • Резултатите от инициатива, която изследва спецификите и потребностите на различните поколения на работното място със специален фокус върху по-възрастните служители и работници.
  • Полезни за българските работодатели помагала и инструменти за адаптиране на работните места към потребностите на заетите лица, на възраст над 54 години. Сред тях са интернет базирани инструменти за оценка на риска на работното място, съобразен с възрастта, и за оценка на факторите в работната среда, предпоставка за развитие на бърнаут. Разработен е и модел за описание, ергономия и дизайн на работното място, съобразен с потребностите на възрастта.

В пресконференцията ще участват:

  • Д-р Цветан Спасов - Ръководител на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси", Главен директор на дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП
  • Станислав Попдончев – зам.-председател и главен финансов директор на БСК
  • Д-р Иван Кокалов – вицепрезидент на КНСБ
  • Д-р Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите, БСК

Пресконференцията ще се проведе на 30 ноември 2021 г. (вторник), от 11:00 часа, хибридно:

Международен опит

Изследване на международни практики и опит в междугенерационния подход и насърчаването на по-дълъг трудов живот и способност за работа
Международен опит

Демография на работната сила

Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори
Демография на работната сила

Поколенчески профили

Заключителен аналитичен доклад за изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България
Поколенчески профили

Хронични заболявания и работна среда

Проучване за специфичните потребности за нови политики и подходи за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот и способност на работа на хора с хронични заболявания
Хронични заболявания и работна среда

100

Предприятия в 10 икономически сектора

690

Изследвани лица

6

Иновативни инструменти и модели

2000

Консултирани заети лица

Новини

Новини и събития

13.02.2023
БЪДЕЩЕТО НА СРЕБЪРНИЯ КАПИТАЛ
16.11.2022
ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ РАБОТЯТ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕТО СИ, ПОКАЗВА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА
08.11.2022
СВЕТЛАНА ДОНЧЕВА: ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ СТАВАТ ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА